Personvernerklæring

Personvernerklæring for True Beauty AS

Denne personvernerklæringen vil oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 25. oktober 2018. Den forteller om hvorfor og hvordan True Beauty AS samler inn, behandler og beskytter personopplysninger.

Personvernerklæringen gjelder all informasjon som samles inn via True Beauty AS sine hjemmesider (www.sunspa.no; www.selvbruner.no og www.patchology.no), samt markedsføring og salg av våre produkter. True Beauty AS arbeider kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger blir ivaretatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning. True Beauty AS verner om din personlige integritet. Tilliten til våre kunder er vår mest verdifulle ressurs, og vi legger derfor denne Personvernpolicyen som er utarbeidet i henhold til personopplysninglovens krav, til grunn for vår virksomhet.

Policyen beskriver også dine rettigheter overfor True Beauty AS og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter. Dersom du har spørsmål til denne Personvernerklæringen eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på info@sunspanorge.no eller kontakte True Beauty AS. Det er viktig at du tar del i og forstår Personvernpolicyen og hvordan du kan påvirke bruken av dine personopplysninger.

Vi behandler alle data konfidensielt og har taushetsplikt om informasjon du velger å dele med oss.

I tillegg til denne policyen gjelder også kjøpsvilkår på sunspa.no, selvbruner.no og patchology.no 

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?

True Beauty AS; Org nr 913 711 823 med adresse Badebakken 22, 0467 Oslo er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person. Dette inkluderer for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Behandling av denne informasjonen inkluderer innsamling, lagring og videreformidling. Du kan komme til å gi True Beauty AS informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved besøk eller kjøp på sunspa.no, selvbruner.no eller patchology.no, ved kunderegistrering eller ved henvendelser til True Beauty AS sin kundeservice.

Vi behandler informasjon om deg hovedsakelig for 3 formål:

 1. For å betjene deg som kunde
  Vi benytter dine personopplysninger for å oppfylle lovbestemte plikter, for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en avtale blir inngått samt for at du som kunde skal motta en god tjeneste. Dette krever at True BeautyAS har tilstrekkelig informasjon om den enkelte kundes personlige forhold
 • For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger;
 • For å administrere bestillingen fra deg og kundeforholdet, f.eks. for å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra Sunspa eller Patchology;
 • For å kunne sende generelle tilbud og direktemarkedsføring
 • For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg
 • For å følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krav om vern av personopplysninger i IT-systemer)
 • For å forhindre misbruk slik som bedrageri og identitetstyveri

og følgende informasjon innhentes av oss:

 • Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv; samt
 • Konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon, mv.
 1. For å sende deg informasjon
  True Beauty AS kommuniserer også med interessenter som ikke er direkte kunder. Personer som har samtykket til det vil motta informasjon i vårt nyhetsbrev om nye produkter, trender eller følge med på utviklingen av skjønnhetsprodukter

Når du melder deg på utsendelsen samtykker du til at vi kan behandle ditt navn og e-postadresse til dette formålet i henhold til markedsføringsloven og personopplysningsregelverket. Informasjonen lagres inntil samtykket trekkes tilbake.

 

 1. For å forbedre våre tjenester til deg
  Vi jobber kontinuerlig for å forbedre din opplevelse av våre kommunikasjonsflater, både teknisk og innholdsmessig. Derfor har vi behov for å forstå våre kunder og vårt totale publikum bedre. Når du besøker våre nettsider eller våre sider på sosiale medier samles det derfor inn informasjon om din adferd via enheten(e) du bruker.

Informasjonen samles inn ved hjelp av informasjonskapsler, og inkluderer type enhet, operativsystem og nettleser, IP-adresse og sidehenvisning. Informasjonen samles inn ved hjelp av informasjonskapsler av Google Analytics og Facebook, som behandler informasjonen på selvstendig grunnlag. True Beauty AS mottar all informasjon fra disse i aggregert form, dvs. som statistikk. Vi kan ikke spore informasjonen tilbake til deg, og benytter heller ikke verktøy for profilering av personer. 

 

Når du bruker True Beauty sine tjenester slik som ved kjøp eller besøk på våre hjemmesider (sunspa.no;selvbruner.no eller patchology.no) ved kundeinnmelding eller når du kontakter kundeservice samler vi følgende personopplysninger om deg: 

 • Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv;
 • Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vist interesse for på sunspa.no;selvbruner.no eller patchology.no gjennom søk og klikk;
 • Informasjon om e-post fra True Beauty AS åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
 • Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde og besøkende;
 • Samtale, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til True Beauty sin kundeservice
 • Informasjon om din bruk av True Beauty AS sine tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;
 • Resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;
 • Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger

Bruk av eksterne parter

True Beauty AS kan kun dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Dette inkluderer myndigheter, samt våre samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan utføre våre tjenester. Databehandleravtaler mellom True Beauty AS og hver av leverandørene for disse verktøyene regulerer hvordan informasjonen behandles.

I enkelte tilfeller bruker True Beauty AS informasjon som mottas fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi True Beauty AS informasjon om hva som skjedde etter klikk på annonse, slik at True Beauty AS skal kunne måle annonseeffektiviteten og bli mer relevante for deg som kunde.

Sosiale medier

Om du velger å følge True Beauty AS på sosiale medier må du vite at personopplysninger og annen informasjon du har gitt til disse mediene kan leses, samles, og brukes av andre brukere av den sosiale medietjenesten. Vi har liten eller ingen kontroll over og står ikke ansvarlig for andres bruk, misbruk eller underslag av personopplysninger eller annen informasjon som du selv bidrar med til noen sosiale medietjenester. Som eier av sidene mottar vi statistikker over besøk og bruk men vi lagrer ikke denne informasjonen selv.

Systemoperatører for CRM-system og oppgavebehandling 

For å kunne håndtere personopplysninger som trengs for å administrere kundeforholdet og nå ut med tilbud til kunder av True Beauty AS.


 

Leverandører av adresseopplysninger, og trykkeri og distribusjon

True Beauty AS benytter eksterne leverandører for automatisk håndtering og oppdatering av dine adresseopplysninger. Også leverandører som brukes er trykkeri og distribusjon.

Samarbeidspartnere som håndterer betaling. 

For å håndtere betalinger som foretas av True Beauty AS sine kunder benyttes leverandører for å sikre at det skjer en rask og sikker betaling for deg. True Beauty AS kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart uten din godkjenning.

Hvor lenge lagrer True Beauty AS dine personopplysninger?


True Beauty AS behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Når True Beauty AS behandler dine data for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. ved oppfyllelse av de krav som fremgår bokførings- eller forbrukervernlovgivning, så behandler True Beauty AS data bare så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller True Beauty AS behandler dine personopplysninger i egenskap av en interesseavveining, så har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling.

I samsvar med gjeldende rett har True Beauty AS rett til å lagre dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføring for en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. True Beauty AS kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom eller i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil True Beauty AS behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til oss om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte Kundeservice.

Når du har registrert deg som kunde i hos True Beauty AS vil vi behandle dine personopplysninger inntil du sier opp din konto hos oss eller på annen måte krever at vi sletter visse opplysninger.

Vi kan oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er angitt over i den grad True Beauty AS har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

Hvordan sikrer True Beauty AS dine personopplysninger?

Vi tar sikkerheten for dine personopplysninger på største alvor. Dine personopplysninger er lagret i systemer som er kryptert og passord-beskyttet. Tilgang til de ulike systemene er begrenset til ansatte som har behov for slik tilgang for å utføre sine arbeidsoppgaver. Alle ansatte i foretaket får opplæring i hvordan håndtere personopplysninger.

Hvilke rettigheter har jeg?

Alle som spør har rett til å få grunnleggende informasjon om innsamling og behandling av personopplysninger. Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om:

 • Innsyn i personopplysningene vi har om deg. Retten kan i enkelte tilfeller være begrenset av lovgivningen
 • Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensingene som følger av lovgivningen. Din forespørsel skal behandles kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
 • Du har rett til å begjære sletting eller begrensninger i dine personopplysninger, samt å komme med innvendinger mot True Beauty AS sin behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at True Beauty AS må ta vare på disse personopplysningene. For at True Beauty AS skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må True Beauty AS dokumentere at deres berettigede interesser veier tyngre enn din interesse i ikke få behandlet opplysningene.
 • Du har også rett til å klage til Datatilsynet om du mener vi behandler personinformasjonen din i strid med reglene.
 • Dataportabilitet: dersom det er sikkert og teknisk gjennomførbart kan vi overføre opplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig.

Bruk av informasjonskapsler eller cookies


True Beauty AS benytter informasjonskapsler eller cookies for å forbedre våre tjenester, men også for å levere en skreddersydd og smidig onlineopplevelse for deg som bruker. Vi bruker cookies på alle våre plattformer/hjemmesider (www.sunspa.no; www.selvbruner.no og www.patchology.no).

Bruk av Google Analytics
True Beauty AS analyserer din bruk av våre nettsider gjennom Google Analytics, for å kunne forstå deg bedre som kunde og kunne gi deg god kundebehandling. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks. kunne analysere din oppførsel av hensyn til å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt utvikle våre produkter og tjenester til det kundene ønsker. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av våre nettsteder for tjenester i tilknytning til nettsideaktivitet og internettbruk.

Endringer i personvernsbestemmelsene
True Beauty AS forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på alle våre nettsider (www.sunspa.no; www.selvbruner.no og www.patchology.no), før endringene trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på alle hjemmesidene (www.sunspa.no; www.selvbruner.no og www.patchology.no), under personvernpolicy

Kontaktopplysninger True Beauty AS


Dersom du har spørsmål vedrørende vår håndtering av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til True Beauty AS sin håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med oss på den adresse som er angitt under. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som kunde når som helst logge deg inn med din kundeid og avregistrere utsendelser eller kontakte vår kundeservice. Du kan også melde deg ut ved bruk av samme kommunikasjonsmetode som True Beauty AS har benyttet i kommunikasjonen med deg.

Adresse:
Kundeservice
True Beauty AS
Badebakken 22
0467 Oslo

E-post: info@sunspa.no;info@patchology.no
Telefon: 913 18 485
Web: www.sunspa.no;www.selvbruner.no;www.patchology.no

 

To Top